KVHS DIVERZANTI ® - O nás

bb
| ÚVOD | O NÁS | NOVINKY | VYBAVENÍ | NÁBOR | GALERIE | TOP SECRET | KONTAKT | ODKAZY |


Jednotka 
KVHS DIVERZANTI ® je sdružení lidí zajímající se o průzkumné a bojové jednotky AČR. Podle toho přizpůsobujeme svou výstroj a výcvik. Úzce spolupracujeme s armádou české republiky, integrovaným záchranným systémem, s kluby vojenské historie a červeným křížem. Naše jednotka
se zaměřuje na bojovou činnost mechanizováneho družstva a plnění úkolů diverzního a průzkumného charakteru,
před lékařskou péči v boji CLS (combat life saver), topografii, přežití S.E.R.E. (survival, evasion, resistance, extraction), slaňování a lanové techniky, UO (urban operation). Naše výcviky a operace se snažíme organizovat tak, aby se co nejvíce přiblížily činnosti reálného družstva, při vedení bojových operací.

                  

Zaměření našeho klubu je na taktiku malých jednotek S.U.T. (small unit tactical). Jako byly v minulosti skupiny Sliver A, nebo Anthropoid. Především však na současné průzkumné a bojové jednotky AČR.  Věnujeme se Reenactingu, což je snaha napodobit skutečnou vojenskou jednotku. Jak po stránce výstroje, výzbroje, tak po stránce výcviku na úrovni jednotlivých členů a družstva. Do jednotky je také začleněn odstřelovací tým, který tvoří střelec a jeho spotter, tento tým slouží pro podporu družstva při bojových operacích, nebo jako hlídka při pozorovacích a průzkumných úkolech. Odstřelovací tým je vybaven a cvičen způsobem, aby jej bylo možné skrytě nasadit během mil-sim operacích v týlu protivníka, za účelem získávání strategických informací o prostoru zájmu, nepříteli nebo zájmových objektech. Vybavení odstřelovacího týmu je takové, aby byla zajištěna jeho maximální efektivita, počínaje osobním maskováním, přes prostředky denního a nočního pozorování, až po spojovací prostředky k předávání informací vlastním jednotkám.

                  
Mimo naše vlastní aktivity zajišťujeme již řadu let, tématické simulace pro humanitární organizace zaměřené na psychickou odolnost a správné postupy při zvládání krizových situací v humanitárních misích (kontakt se spojkou, zajetí, průchody kontrolními body a další). Tyto simulace jsou vždy upravovány dle přání zájemců tak, aby se co nejvíce přiblížili reálné situaci. Včetně co nejvhodnějšího prostředí a vojenské techniky pokud je to vyžadováno. Máme k dispozici opuštěné areály, bývalé vojenské základny a jsme schopni zajistit i jiné objekty dle zadaných požadavků. Také pořádáme již tradičně semináře pro zájmové skupiny (Airsoft , Paintbal, Kluby vojenské historie) zaměřené na taktiku, maskování, pohyb v terénu, střeleckou přípravu, topografii, zdravotní přípravu, spojovací přípravu, přežití, improvizované překonávání překážek a další vojenské dovednosti. Seminář jsme schopni připravit dle přání a požadavků zájemce. Dále organizujeme military simulace (Mil-sim) pro miltary kluby. Mil-sim operace, jsou zaměřené na co nejreálnější bojové podmínky a klademe v nich důraz na co nejvěrohodnější napodobení reálných či smyšlených válečných konfliktů. Včetně rádiové komunikace, co nejreálnějšího prostření a techniky. Naši instruktoři jsou bývalí i současní vojáci, policisté a členové IZS. Někteří jsou členové našeho sdružení a ostatní s námi dlouhodobě externě spolupracují. Tím je garantována kvalita a obsah všech námi pořádaných akcí.

Jednotka KVHS DIVERZANTI ® má v současnosti stálý stav 10 aktivních členů. Jsme součástí mezinárodního úkolového uskupení jednotek, bojového odřadu CZE-SVK Battlegroup. Členem naší jednotky se může stát každý, kdo má chuť a odhodlání působit v naší jednotce, je trestně bezúhonný, starší 18 let, nesympatizuje s žádnou extrémistickou skupinou která potlačuje práva a svobodu projevu.

kvhs Diverzanti na facebooku. 


kvhs DIVERZANTI 2014 ©